PERLANJUTAN KEBENARAN SEMENTARA UNTUK MENAMPAL PEL_231208_164926-1